Authors Rabby, M.I.I., Sultana, N., Begum, F.
Title Do Medical Expenses of COVID-19 Treatment in Private Hospitals of Bangladesh Create Economic Burden: Evidence from Media Report [COVID-19 Tedavisinin Tıbbi Masrafları Bangladeş Özel Hastanelerinde Ekonomik Yük Yaratıyor mu: Basın Raporundan Kanıtlar]
Type Letter
Year 2022
URL Link
DOI 10.5336/medsci.2022-92485
Publisher Turkiye Klinikleri
ISSN 13000292